Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing (EGEÜ) on 1994. aastal asutatud gastroenterolooge ja teiste erialade gastrointestinaalse endoskoopia spetsialiste ning gastroenteroloogia ja gastrointestinaalse endoskoopia eriala arendamisest või õppimisest huvitatuid isikuid ühendav mittetulundusühing.