EGEÜ soovitab oma töös kasutada Euroopia Gastrointestinaalse Ühingu (ESGE) juhendeid.
https://www.esge.com/esge-guidelines.html

EGEÜ plaanib välja töötada omapoolsed soovitused endoskoopia protokollide osas.